Slide 1

Slide 2

ฝ่ายถ่ายทอดสด (Livestream)

ศูนย์วิทยบริการจึงเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อใช้เป็นศูนย์นวัตกรรมทางการศึกษา และนำเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำนำสมัยตลอดจนการผลิตสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน และกิจกรรมอื่น ๆ.

View More

Slide 3

Slide 4

ฝ่ายถ่ายทอดสด (Livestream)

ศูนย์วิทยบริการจึงเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อใช้เป็นศูนย์นวัตกรรมทางการศึกษา และนำเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำนำสมัยตลอดจนการผลิตสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน และกิจกรรมอื่น ๆ.

View More

Slide 5

Slide 1 Image

Slide 1 Image

Slide 2 Image

Slide 2 Image

Slide 3 Image

Slide 3 Image

Slide 4 Image

Slide 4 Image

Slide 5 Image

Slide 5 Image

SERVICE-1

youtube/BCC LIVESTREAM

สนับสนุนการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนในรูปแบบออนไลน์, ช่องทาง Livestream.

Service 2

facebook/ARCPRBCC

สนับสนุนการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนในรูปแบบออนไลน์, ช่องทาง Livestream.

Service 3

instagram/ARCPRBCC

สนับสนุนการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนในรูปแบบออนไลน์, ช่องทาง Livestream.

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญของเรา

ทีมงานถ่ายทอดสด (Livestream) ติดตั้งอุปกรณ์สำหรับการถ่ายทอดสด กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) Facebook, Youtube และอื่น ๆ

Jinn Chaiyakul

Jinn Chaiyakul

ประธาน จิณณ์ ชัยกุล
(จิน) BCC166

- Jinn Chaiyakul -

พี่ชื่อจินเป็นประธานฝ่ายถ่ายทอดสดคนแรก รุ่น 166 เป็นคนแรก ๆ ที่อาจารย์อู๊ดให้มาทำงาน Livestream มาตลอด.. แล้วก็เริ่มมีคนอื่น ๆ มาร่วมงานด้วย.

Paul Hochaicharoen

Paul  Hochaicharoen

รองประธาน พล หอชัยเจริญ
(แพน) BCC166

- Paul Hochaicharoen -

สวัสดีงับ ผมเป็นรองประธานฝ่ายถ่ายทอดสด รุ่น 166 ครัช ก็ส่วนใหญ่ในทุก ๆ งาน ผมจะเป็นคนควบคุม ออกแบบกราฟิก และดูแลเกี่ยวกับระบบถ่ายทอดสดง๊าบบ.

Nakamon Nutasane

Nakamon  Nutasane

เลขาธิการ ณกมล นุตะเสน
(น้ำแข็ง) BCC166

- Nakamon Nutasane -

พี่เป็นคนที่เริ่มทำงานจากที่ไม่มีความรู้ด้านการถ่ายทอดสดเลยซักนิด พอได้เริ่มทำงานไปเรื่อย ๆ ก็เริ่มรู้จัก การใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ มากขึ้น ซึ่งพอเริ่มทำเป็นก็รู้สึกสนุก แล้วก็ได้เริ่มทำงานมาเรื่อย ๆ.

ครูงานศูนย์วิทยบริการ

ครูงานศูนย์วิทยบริการ

ครูงานศูนย์วิทยบริการ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

- ARC Teacher -

ครูงานศูนย์วิทยบริการเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำทางด้านซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดสด (Livestream) เพื่อให้นักเรียนได้ประโยชน์สูงสุด.

นายเบนยามิน สมเสียง

นายเบนยามิน สมเสียง

ประธาน เบนยามิน สมเสียง
(เกรซ) BCC167

- Benyamin Somsiang -

ผม"เกรซ"ครับ ประธานฝ่ายถ่ายทอดสด รุ่น 167 ตลอดเวลา 2 ปี ที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายฯ ได้ประสบการณ์การถ่ายวิดีโอและถ่ายทอดสด ผมติดมหาวิทยาลัยในรอบ Portfolio (ภาพยนตร์)

นายณธวัฒน์ สำราญใจ

นายณธวัฒน์  สำราญใจ

รองประธาน ณธวัฒน์ สำราญใจ
(โต๋) BCC167

- Natawat Samranjai -

สวัสดีครับ ผมโต๋ รองประธานฝ่ายถ่ายทอดสด รุ่น167

นายอริยพล อูนากูล

นายอริยพล  อูนากูล

เลขาธิการ อริยพล อูนากูล
(ไต้ฝุ่น) BCC167

- -

รออัพเดทข้อมูล!!!

นายชนภัทร กาญจนนราวดี

นายชนภัทร กาญจนนราวดี

เหรัญญิก ชนภัทร กาญจนนราวดี
(มิก) BCC167

- Chonnapat Kanjananarawadee -

พี่ชื่อ มิก เป็นเหรัญญิกของฝ่าย ก็สนุกดีโทรขอสปอนเซอร์ คอยดูแลเอกสารต่างๆของสปอนเซอร์ แล้วก็เป็นพิธีกรให้กับฝ่าย

กิจกรรม การถ่ายทอดสด

ศูนย์วิทยบริการจึงเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อใช้เป็นศูนย์นวัตกรรมทางการศึกษา และนำเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำนำสมัยตลอดจนการผลิตสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน และกิจกรรมอื่น ๆ.

ดาวน์โหลด (Download)

โปรแกรมที่ใช้ในงาน Livestream มีอยู่หลายตัว เช่น OBS, Wirecast, vMix, XSplit หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่นำมาใช้งานร่วมกัน เพื่อการถ่ายทอดสดทั้งในและนอกสถานที่ อย่างมีประสิทธิภาพ.

Parallax Image

Parallax Image

OBS

vMix

wirecast

xsplit

switcherstudio

Other

กิจกรรม ผลงานทั้งหมด

การทำงานของฝ่ายถ่ายทอดสด ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน

Blog Background Image

Blog Background Image

9 Blog Posts

งานศูนย์วิทยบริการ (ARC)

ถ่ายทอดสด ผลงานและกิจกรรม

การทำงานของฝ่ายถ่ายทอดสด ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน.

Main Posts Background Image

Main Posts Background Image

วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

วันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563

วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562

Updating website

The page you were looking for, could not be found. You may have typed the address incorrectly or you may have used an outdated link.

Go to Homepage